Poniższy symbol oznacza front:

Poniższy symbol oznacza front:
ciepły
stacjonarny
zimny