Podczas przechodzenia frontu ciepłego możemy zauważyć:

Podczas przechodzenia frontu ciepłego możemy zauważyć:
brak chmur na niebie
chmury cumulus
chmury warstwowe dające ciągły opad deszczu