Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:

Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:
używać plasikowych lejków
palić otwartego ognia
wyłączać silika