Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:

Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:
pić napojów chłodzących
palić ognia
rozmawiać