Po której stronie żagla tworzy się podciśnienie, decydujące o wielkości siły aerodynamicznej:

Po której stronie żagla tworzy się podciśnienie, decydujące o wielkości siły aerodynamicznej:
po stronie zawietrznej żagla
po stronie nawietrznej żagla
po lewej stronie zagla