Po której stronie względem tej boi znajduje się niebezpieczeństwo:

Po której stronie względem tej boi znajduje się niebezpieczeństwo:
na wschód od boi
na północ od boi
na zachód od boi