Po której stronie miniesz tę boję kardynalną:

Po której stronie miniesz tę boję kardynalną:
od strony północnej
od strony wschodniej
od strony zachodniej