Pływu kwadraturowego można się spodziewać:

Pływu kwadraturowego można się spodziewać:
w pierwszej i trzeciej kwadrze księżyca
podczas pełni i nowiu
raz w tygodniu