Płetwa steru zamocowana jest w:

Płetwa steru zamocowana jest w:
jarzmie
cęgach
w gnieździe