Pierwszą czynnością po wywróceniu jachtu jest:

Pierwszą czynnością po wywróceniu jachtu jest:
sprawdzenie stanu Załogi
zabezpieczenie jachtu przed obrotem masztem w dół
zabezpieczenie osprzętu i wyposażenia ruchomego przed zaginięciem