Pierwszą czynnością po uruchomieniu silnika jest:

Pierwszą czynnością po uruchomieniu silnika jest:
wrzucenie biegu
sprawdzenie czy woda wypływa z układu chłodzenia
odkręcenie odpowietrzenia