Pierwszą czynnością, którą należy wykonać po zauważeniu człowieka za burtą jest:

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać po zauważeniu człowieka za burtą jest:
podanie mu środków ratunkowych
podpłynięcie do niego w bajdewindzie
wezwanie WOPR