Pierwszą czynnością, którą należy wykonać gdy wypadnie człowiek za burtę jest:

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać gdy wypadnie człowiek za burtę jest:
podanie mu środków ratunkowych
uruchomienie silnika
wezwanie służb ratunkowych