Pełzacz to:

Pełzacz to:
plastikowy element służący do mocowania grota do masztu
element służący do mocowania foka
napinacz liku wolnego