Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych na śródlądziu:

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych na śródlądziu:
o długości kadłuba do 12 metrów
o długości kadłuba do 20 metrów
bez ograniczeń długości kadłuba