Okres światła Fl(2)R20s12m16M wynosi:

Okres światła Fl(2)R20s12m16M wynosi:
2 sekundy
12 sekund
20 sekund