Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty żaglowe o długości kadłuba powyżej

Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty żaglowe o długości kadłuba powyżej
5 metrów
7,5 metra
12 metrów