Nie przymocowane do sztagu liki foka to:

Nie przymocowane do sztagu liki foka to:
lik dolny i przedni
lik dolny i wolny
lik przedni i wolny