Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu:

Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu:
30 - 45 stopni
10 - 15 stopni
90 stopni