Największa siła dryfu występuje przy kursie:

Największa siła dryfu występuje przy kursie:
baksztag
bajdewind
półwiatr