Nadmierne wybranie żagli powoduje:

Nadmierne wybranie żagli powoduje:
zwiększenie siły przechylającej, zmniejszenie siły ciągu
zwiększenie prędkości, zmniejszenie dryfu
zmniejszenie dryfu, zwiększenie siły ciągu