Na zmianę kąta nachylenia szota w płaszczyźnie pionowej oraz zachowanie równomiernego naciągu dolnego i wolnego liku żagla pozwalają:

Na zmianę kąta nachylenia szota w płaszczyźnie pionowej oraz zachowanie równomiernego naciągu dolnego i wolnego liku żagla pozwalają:
kipy
bloczki
wózki szotowe