Na dewiację magnetyczną wpływa:

Na dewiację magnetyczną wpływa:
rodzaj dna morskiego
szerokość georgaficzna
materiał z którego wykonany jest jacht