Morze Bałtyckie należy do systemu oznakowania:

Morze Bałtyckie należy do systemu oznakowania:
IALA A
IALA B
IALA C