Połączene frontu ciepłego z frontem zimnym to zjawisko:

Połączene frontu ciepłego z frontem zimnym to zjawisko:
dewjacji
gradacji
okluzji