Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego to:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego to:
SOLAS
IALA
IATA