Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu to:

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu to:
DISTRESS
GMDSS
SOLAS