Metalowe słupki i stalówki zamocowane na pokładzie jachtu chroniące załogę przed wypadnięciem za burtę to:

Metalowe słupki i stalówki zamocowane na pokładzie jachtu chroniące załogę przed wypadnięciem za burtę to:
handrelingi
sztormrelingi
brasy