Maszt utrzymywany jest w pozycji pionowej za pomocą:

Maszt utrzymywany jest w pozycji pionowej za pomocą:
szotów
want, sztagu, achtersztagu
fałów i topenanty