Mając do czynienia z osobą nieprzytomną należy:

Mając do czynienia z osobą nieprzytomną należy:
najpierw sprawdzić oddech
niezwłocznie rozpocząć sztuczne oddychanie
jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza