Log zaburtowy służy do pomiaru:

Log zaburtowy służy do pomiaru:
pomiaru kąta przechyłu jachtu
pomiaru głębokości pod jachtem
prędkości jachtu względem powierzchni wody