Liny usztywniające maszt w płaszczyźnie wzdłużnej to:

Liny usztywniające maszt w płaszczyźnie wzdłużnej to:
wanty
sztagi
baksztagi