Linę pracującą w kierunku przeciwnym niż fał nazywamy:

Linę pracującą w kierunku przeciwnym niż fał nazywamy:
fałem
kontrafałem
kontraszotem