Lina olinowania stałego biegnąca od topu masztu do rufy to:

Lina olinowania stałego biegnąca od topu masztu do rufy to:
wanta
achtersztag
sztag