Likszparą nazywamy:

Likszparą nazywamy:
specjalny rowek w powierzchni drzewca, służący do wprowadzenia liku żagla obszytego likliną
rowek, którym spływa nadmiar wody z listy odbojowej
szparę w skrzynce mieczowej przez którą przechodzi fał miecza