Likiem nazywamy:

Likiem nazywamy:
krawędzie żagla
krawędź dziobnicy
krawędź burty