Lik przedni foka mocujemy do:

Lik przedni foka mocujemy do:
sztagu
podwięzi
bomu