Kurs rzeczywisty to suma:

Kurs rzeczywisty to suma:
kursu kompasowego i poprawki na wiatr
kursu kompasowego i dewiacji
kursu magnetycznego i deklinacji