Który z sygnałów jest sygnałem wzywania pomocy?

Który z sygnałów jest sygnałem wzywania pomocy?
wystrzelenie czerwonej racy
wystrzelenie białej racy
wystrzelenie zestawu rac: białej i żółtej