Który z poniżej wymienionych jest indywidualnym środkiem ratunkowym?

Który z poniżej wymienionych jest indywidualnym środkiem ratunkowym?
kamizelka ratunkowa
flara
tratwa ratunkowa