Które równanie jest prawdziwe:

Które równanie jest prawdziwe:
KR = KK + d + δ
KR = KK + δ
KR = KM - d