Która z poniższych odpowiedzi zawiera tylko elementy drobnego osprzętu pokładowego?

Która z poniższych odpowiedzi zawiera tylko elementy drobnego osprzętu pokładowego?
kluza, półkluza, podwięź wantowa, sztagownik
krawat, cuma, rzutka, fał
pokładnik, wzdłużnik, forpik