Krawędzie żagla nazywamy:

Krawędzie żagla nazywamy:
brytami
likami
szplajsami