Krawat to:

Krawat to:
krótka linka służąca do łączenia elementów na jachcie
lina mocująca jacht do pomostu w okolicy śródokęcia
nić do łączenia brytów żagla