Kontrafał przy płetwie sterowej służy do:

Kontrafał przy płetwie sterowej służy do:
dociskania płetwy sterowej do pawęży
podnoszenia płetwy sterowej
utrzymania jarzma i płetwy sterowej