Koniec bomu połączony z masztem to:

Koniec bomu połączony z masztem to:
nok
garda
pięta