Komunikaty o bezpieczeństwie żeglugi lub ostrzeżenia meteorologiczne nadawane są w trybie:

Komunikaty o bezpieczeństwie żeglugi lub ostrzeżenia meteorologiczne nadawane są w trybie:
MAY DAY
PAN PAN
SECURITE