Komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej to:

Komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej to:
Warning
Mayday
Help