Kolor oraz sektor świecenia światła burtowego prawego to:

Kolor oraz sektor świecenia światła burtowego prawego to:
białe 135 stopni
zielone 112,5 stopni
czerwone 225 stopni