Koło ratunkowe musi znajdować się:

Koło ratunkowe musi znajdować się:
na każdym jachcie
na jachcie, o ile wpisane jest w dowód rejestracyjny
na jachcie, jeżeli liczba członków Załogi przekracza 5 osób