Kluza to:

Kluza to:
otwór w burcie (okucie) służący do prowadzenia cumy i liny kotwicznej
specjalne okucie służące do prowadzenia szotów
ucho przymocowane do pokładu, ułatwiające stawianie żagli