Waterwajs to:

Waterwajs to:
zbiornik na wodę brudną
zagłębienie przy nadburciu odprowadzające wodę z pokładu
zawór denny doprowadzający wodę zaburtową do toalety